Huisregels

Omdat Lebua Massage het erg belangrijk vindt dat de bezoeken op een verantwoorde manier hulp bieden of ontspannen zijn, geven wij hieronder wat algemene informatie over de massages bij Lebua Massage.
 • Lebua massage is een professionele massagepraktijk.
 • Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Lebua Massage verwacht van de cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 • Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u vlak voor de massage- behandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.
 • Voor aanvang van een eerste behandeling worden een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw medisch verleden. Geef aan wat voor u het doel van de massage is en vooral waar u eventueel last van hebt (duur 10 min).
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolg behandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.
 • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of iets dergelijks, of gebruikt medicijnen dan kan ik u vragen of u overlegt met deze arts of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
 • Gemaakte afspraken kunnen uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos gewijzigd of afgezegd worden. Bij het niet tijdig annuleren kan Lebua Massage de behandeling in rekening brengen.
 • Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de behandeling.
 • Indien u informatie achterhoudt over eventuele ziektes, blessures e.d dan kunt u mij NIET verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de massage.
 • Ik behandel alleen vrouwen.